Welkom-Bienvenue!

Cedric De Cauwer (c)

Pour la version Française, cliquez ici

Een autonome shuttle?

Fijn dat u meer wenst te weten komen over het Living Lab onderzoeksproject ‘Autonomous Shuttle Service for the Brussels Health Campus‘. In het kader hiervan zal op de Brussels Health Campus in Jette vanaf eind augustus 2019 tot februari 2020 een experimentele dienst met een autonome shuttle in 2 fasen in een living lab (of proeftuin) omgeving uitgerold worden. Het onderzoeksproject zal op deze manier inzichten verwerven over het potentieel van deze nieuwe vervoerstechnologie voor de Brussels Health Campus en bijdragen aan het wetenschappelijke onderzoek naar de gebruiksacceptatie, de impact op ruimtelijke planning en infrastructuur en de technische aspecten van autonome shuttles.

Het project is een samenwerking tussen onderzoeksgroepen van de VUB (MOBI, SMIT), de ULB (LoUIsE) en het UZ Brussel en wordt gefinancierd door Innoviris in het kader van de Test It Smart Mobility call.

Voortgang van het project

Van 26 augustus tot 25 oktober 2019 liep de eerste fase van het project waarbij op de Brussels Health Campus een autonome shuttle de studentenverblijven verbond met gebouw A.

Het project voerde begin 2020 zijn tweede fase uit. De shuttle verbond tussen januari en maart 2020 de hoofdingang van het ziekenhuis met een halte aan de bezoekersparking en met een stop dichtbij de halte van het openbaar vervoer. Personeelsleden, bezoekers en patiënten konden van de gratis dienst gebruik maken. De uitbraak van het COVID-19 virus en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke maatregelen zorgde voor een vroegtijdig einde van de ritten.

Het project is nu in zijn derde en finale fase waarbij de resultaten van de 2 voorgaande testfases verwerkt worden en door middel van het betrekken van verschillende spelers (ziekenhuis, universiteit vervoersmaatschappijen, burgers) en methodes (workshops, interviews, enquêtes, literatuuronderzoek) worden mogelijke toekomstscenario’s met autonoom vervoer op de campus en in het Brussels Gewest uitgewerkt worden alsook inzichten verworven op verschillende aspecten (technisch, gebruik en gebruikers, living lab en ruimtelijke planning).  

Autonome shuttle op weg van hoofdingang ziekenhuis (halte UZ Brussel Hospitalisaties) naar bezoekersparking (Halte UZ Pediatrie)

Sitemap

Op deze website treft u alle informatie aan over :

  • het project en de test trajecten: de doelstelling, de testtrajecten, de shuttle, de onderzoekers en de documentatie met onderzoeksresultaten;
  • het allerlaatste nieuws vanop de testsite en het project;
  • hoe en wanneer u met de shuttle kan meerijden;
  • hoe een UZ-personeelslid zich kan inschrijven als lid van een testgroep voor de 2de fase;
  • hoe u met ons contact kan opnemen.

Het project team kijkt er alvast naar uit u eens te ontmoeten op de autonome shuttle dienst.

Bienvenue

Un bus autonome?

Dans le cadre du projet de recherche “Autonomous Shuttle Service for the Brussels Health Campus”, un service expérimental de navette autonome sera déployé sur le “Brussels Health Campus” à Jette, et ce de fin août 2019 à avril 2020. Le projet s’inscrit dans une démarche de “Living Lab”, c’est-à-dire dans un environnement de laboratoire vivant (ou de terrain d’essai). Le projet de recherche permettra ainsi de mieux comprendre le potentiel de cette nouvelle technologie de transport pour le Brussels Health Campus et contribuera à la recherche scientifique sur l’acceptation des utilisateurs, l’impact sur l’aménagement du territoire et les infrastructures et les aspects techniques des navettes autonomes.

Le projet est une collaboration entre les groupes de recherche de la VUB (MOBI et imec-SMIT-VUB), de l’ULB (LoUIsE) et de l’UZ Brussel, et est financé par Innoviris dans le cadre de l’appel à projet “Test It Smart Mobility”.

Déroulement du projet

Lors de la première phase du projet, qui s’est déroulée du 26 août au 25 octobre 2019, la navette autonome du Campus de Jette reliait les résidences étudiantes au bâtiment A du campus universitaire. 

La deuxième phase a terminé en mars 2020. Entre Janvier et Mars 2020 le parcours de la navette a été modifié et a rejoint les arrêts “Pédiatrie” près du parking pour les visiteurs, “Consultation” près de l’arrêt des transports en commun et “Entrée principale”. Le service était accessible pour les employés de l’hôpital, les visiteurs et les patients. Du aux crise Covid-19 et les mesures sanitaires, cette phase a terminé en mars.

En ce moment, la troisième phase est en cours de route. Les résultats des deux premières phases sont évalués et à travers un traject co-creative impliquant différent acteurs (l’hôpital, l’université, la région, la commune, les acteurs de mobilité, les citoyens) et différentes methodes (workshop, enquêtes, interview) des futures potentiel scénario’s pour le campus sont formulés ainsi que des leçons (de nature techniques, living lab, usagers et usages et espaces publics) seront présentés.

Plan du site

Sur ce site, vous trouverez toutes les informations sur:

L’équipe du projet se réjouit de vous rencontrer dans la navette autonome!


Follow My Blog