Welkom

Cedric De Cauwer (c)

Fijn dat u meer wenst te weten komen over het Living Lab onderzoeksproject ‘Autonomous Shuttle Service for the Brussels Health Campus‘. In het kader hiervan zal op de Brussels Health Campus in Jette vanaf eind augustus 2019 tot februari 2020 een experimentele dienst met een autonome shuttle in 2 fasen in een living lab (of proeftuin) omgeving uitgerold worden. Het onderzoeksproject zal op deze manier inzichten verwerven over het potentieel van deze nieuwe vervoerstechnologie voor de Brussels Health Campus en bijdragen aan het wetenschappelijke onderzoek naar de gebruiksacceptatie, de impact op ruimtelijke planning en infrastructuur en de technische aspecten van autonome shuttles.

Het project is een samenwerking tussen onderzoeksgroepen van de VUB (MOBI, SMIT), de ULB (LoUIsE) en het UZ Brussel en wordt gefinancierd door Innoviris in het kader van de Test It Smart Mobility call.

Van 26 augustus tot 25 oktober 2019 liep de eerste fase van het project waarbij op de Brussels Health Campus een autonome shuttle de studentenverblijven verbond met gebouw A. De tweede fase is momenteel gestart met de voorbereiding van het traject en autonome shuttle. In de loop van Januari 2020 kan het UZ Brussel personeel dan als eerste de autonome shuttle op zijn tweede traject uitproberen.

Op deze website treft u alle informatie aan over :

  • het project en de test trajecten: de doelstelling, de testtrajecten, de shuttle, de onderzoekers en de documentatie;
  • het allerlaatste nieuws vanop de testsite en het project;
  • hoe en wanneer u met de shuttle kan meerijden;
  • hoe een UZ-personeelslid zich kan inschrijven als lid van een testgroep voor de 2de fase;
  • hoe u met ons contact kan opnemen.

Het project team kijkt er alvast naar uit u eens te ontmoeten op de autonome shuttle dienst.


Follow My Blog