Podcast De zelfrijzende shuttle: UZ Brussel

In het kader van de Dag van de Wetenschap die plaatsvindt op zondag 22 november maakte het project team een podcast over de tests met de autonome shuttle bus op de Brussels Health Campus.

Je leert in de podcast hoe het project werd opgezet en uitgevoerd en wat de belangrijkste inzichten zijn. Het gaat over de meerwaarde van een Living lab, de technische aspecten van de shuttle, de reactie van gebruikers en de ruimtelijke impact.

Ontdek de presentatie op de Dag van de Wetenschap hier of beluister hieronder alvast de podcast:

Podcast: De zelfrijzende shuttle : UZ Brussel
Advertentie

Start fase 2: closed testing – Début phase 2: test restraint

Op 27 januari, na een periode van technische testen, is fase 2 van start gegaan. De autonome shuttle verbindt de hoofdingang van het ziekenhuis met de bezoekersparking en het voorplein dicht bij de haltes van tram 8 en de MIVB busstop. De shuttle bedient drie haltes die hiervoor ingericht zijn en waarvan de naam verwijst naar de belangrijkste ziekenhuisfuncties voor het brede publiek: UZ Brussel Hospitalisaties, UZ Brussel Pediatrie en UZ Brussel Consultaties.

De shuttle is voorlopig enkel toegankelijk voor het personeel van het ziekenhuis. Het gaat om zogenaamde ‘close testing’ daar de test beperkt is qua publiek en gecontroleerd verloopt. Zij kunnen de shuttle nemen aan de hoofdingang (UZ Brussel Hospitalisaties) en worden hier, na het afnemen van de volledig loop, terug afgezet. Nadien kunnen de testers hun bevindingen vertellen via onze enquête.

De shuttle rijdt op elke weekdag. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag start de shuttle om 11u en stopt hij om 15u. Op woensdag rijdt de shuttle tussen 13u en 16u. De shuttle stopt ongeveer om het kwartier aan elke halte.

Après deux semaines de tests techniques, la phase 2 du projet à démarré le 27 janvier dernier. La navette reliera l’entrée principale de l’hôpital avec le parking pour visiteurs et le parvis près des arrêts du tram 8 et les bus MIVB/De Lijn. La navette servira trois arrêts qui ont chaque un nom qui réfère à un service particulier de l’hôpital pour le grand public: UZ Brussel Hospitalisaties, UZ Brussel Pediatrie et UZ Brussel Consultaties.

En ce moment, la navette n’est qu’accessible pour le personnel de l’hôpital. C’est un test restreint et controlé. Un membre du personnel peut prendre la navette à l’entrée principale (UZ Brussel Hospitalisaties). Après avoir fait le trajet complet, le passagier sera déposé de nouveau à l’entrée principale. Le testeur pourrait ensuite nous raconter de ses experiences à travers un petit questionnaire.

La navette est en service chaque jour de la semaine, sauf les week-ends. Lundi, mardi, jeudi et vendredi la navette roule entre 11h et 15h. Le mercredi la navette est en service de 13h à 16h. Il desservit chaque arrêt tous les quarts d’heures.

Traject in Fase 2/ Trajet phase 2

Einde fase 1, voorbereiden fase 2 – Fin de la phase 1, préparation de la phase 2

(c) Wim Vanobberghen

De eerste fase van het project sloten we af op vrijdag 25 oktober. Het waren 9 boeiende weken. We wensen iedereen op de Brussels Health Campus te bedanken die ons die tijd mee ondersteunde. Dat waardeerden we enorm.

We bereiden nu de 2de fase van het onderzoeksproject voor. De autonome shuttle staat ondertussen voor onderhoud in de garage.

Binnenkort kan je hier meer informatie lezen over deze 2de fase.

Nous avons clôturé la première phase du projet le vendredi 25 octobre. Ce fut 9 semaines passionnantes. Nous tenons à remercier tous ceux du Brussels Health Campus qui nous ont soutenus pendant cette période. Nous l’avons grandement apprécié.

Nous préparons actuellement la 2ème phase du projet de recherche. La navette autonome se trouve maintenant dans le garage pour l’entretien.

Bientôt, vous pouvez lire plus d’informations sur cette 2ème phase ici.

Autonome bus gaat even op reis : aanpassing dienstregeling – La navette autonome part en voyage : ajustement des horaires

Sinds maandag 26 augustus rijdt de autonome shuttle elke weekdag op de campus tussen de studentenverblijven aan het BOJ en gebouw A van de Faculteit Geneeskunde en Pharmacie.

De volgende 2 weken zal de autonome bus echter enkele dagen op reis gaan voor 2 demonstraties: op 24 september op de Smart City Wallonia expo en op 3 oktober op de ITS conferentie in Brussel. Dat betekent dat voor logistieke redenen de dienstverlening even afwijkt van het standaardpatroon.

Hieronder lees je de dagen waarop de shuttle aanwezig is op de campus de volgende dagen en je dus gratis een rit kan maken van 12u tot 17u:

  • woensdag 25 september
  • donderdag 26 september
  • vrijdag 27 september
  • maandag 30 september

Vanaf 4 oktober rijdt de shuttle opnieuw elke weekdag van 12u tot 17u.

Depuis le lundi 26 août, la navette autonome circule tous les jours de la semaine sur le campus entre les résidences étudiantes de la BOJ et le bâtiment A de la Faculté de médecine et de pharmacie.

Les 2 prochaines semaines cependant, le bus autonome voyagera pendant quelques jours pour 2 présentations: le 24 septembre à l’expo Smart City Wallonia et le 3 octobre à la conférence ITS à Bruxelles. Cela signifie que pour des raisons logistiques, la prestation de services s’écarte légèrement du modèle standard.

Ci-dessous, vous pouvez lire les jours où la navette est présente sur le campus les jours suivants et vous pouvez donc faire un trajet gratuit de midi à 17 heures:

  • Mercredi 25 septembre
  • Jeudi 26 septembre
  • Vendredi 27 septembre
  • Lundi 30 septembre

À partir du 4 octobre, la navette circule à nouveau tous les jours de la semaine de midi à 17 heures.

Eerste technische testritten gestart

Op maandag 12 augustus kwam de autonome shuttle aan op de Brussels Health Campus.

In de eerste week vonden de eerste technische testritten plaats. Tijdens deze ritten werd het voertuig door de fabrikant gekalibreerd zodat het veilig zijn route autonoom kan afleggen. Deze kalibratie zal volgende week verder verfijnd worden.

Naast de kalibratie werken we de volgende dagen de randvoorwaarden van het traject verder uit zoals het nagaan van het automatisch opengaan van de slagboom bij het begin van de VUB-campus of het aanbrengen van aangepaste verkeerssignalisatie waar nodig.

De shuttle kreeg in deze eerste week ook al zijn gepaste look and feel. We kozen voor kleuren die niet alleen de verschillende project partners representeren maar ook opvallen in het verkeer op de campus en er rond.

(c) Wim Vanobberghen

Rij mee met de autonome shuttle vanaf 26 augustus

De autonome shuttle bus rijdt vanaf 26 augustus tot 25 oktober iedere dag van maandag tot vrijdag tussen 12u en 17u en verbindt de studentenkoten met Aula A.

Er zijn dan ook twee haltes voorzien: aan de parking van het BOJ en aan de ingang van Aula A.

Een ritje met de shuttle is gratis. Per rit kunnen er zes personen mee.

Aan boord is ook een operator mee die de werking van de shuttle controleert en manueel kan besturen als er een probleem rijst.

Het eerste traject van de autonome shuttle (c) Federico Gabbato